Odměna za právní služby

Odměna za právní služby

Odměnu za poskytované právní služby lze stanovit vícero způsoby, přičemž záleží na povaze či obsahové a časové náročnosti úkolu, jakož i na preferencích klienta. Nejčastějším způsobem stanovení ceny našich služeb je odměna hodinová. Rovněž je možné stanovit odměnu úkonovou, paušální nebo podílovou, případně zvolit kombinaci uvedených.

Dbáme na to, aby konečná výše odměny a způsobu jejího stanovení odpovídala co nejlépe hodnotě a složitosti věci a byl zachován rovněž ekonomický přínos pro klienta. V případě Vašeho zájmu Vám rádi nabídneme konkrétní cenové podmínky, jakmile se zevrubně seznámíme s Vaším právním problém.

Právní služby online