Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde ke spotřebitelskému sporu mezi advokátní kanceláří a klientem jako spotřebitelem, přičemž spotřebitelem se míní fyzická osoba jednající mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, má spotřebitel podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem pověřeným mimosoudním řešením spotřebitelských sporů mezi advokátem a spotřebitelem je Česká advokátní komora (ČAK).

Kontaktní údaje ČAK: Česká advokátní komora, Národní tř. 16, 110 00 Praha 1, e-mail: epodatelna@cak.cz, web: www.cak.cz

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů není zpoplatněno a náklady s ním spojené si strany nesou samy. Návrh na zahájení mimosoudního řízení může spotřebitel podat nejpozději do jednoho (1) roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Náležitosti návrhu včetně formuláře návrhu a dalších souvisejících informací jsou dostupné na webu ČAK: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607.

Právní služby online