Mgr. Martin Pech

Mgr. Martin Pech

Mgr. Martin Pech je advokátem zapsaným u České advokátní komory. Od roku 1998 studoval na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni, kterou dokončil v roce 2003. V letech 2003-2005 působil mimo oblast advokacie. Od srpna 2005 až do března 2006 byl zaměstnán jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři Mgr. Alice Valenzové a JUDr. Gustava Valenze. Od dubna roku 2006 do prosince 2008, kdy úspěšně složil advokátní zkoušku, byl advokátním koncipientem advokátní kanceláře Vovsík, Rösch, Kocina a spol. Od ledna roku 2009 do prosince 2018 působil jako spolupracující advokát v advokátní kanceláři Vovsík, Rösch, Kocina a spol.

Od ledna 2019 založil spolu s kolegou advokátní kancelář Pech & Matas, později Pech, Matas, Hobl.

Mgr. Martin Pech vykonává generální praxi, jeho specializací je však správní a trestní právo, a to zejména na úseku dopravních přestupků a trestných činů souvisejících s dopravou.

Ve svém volném čase se věnuje šachové hře, ve které dokonce v roce 2014 získal titul šachového krále České advokátní komory.


pech@pmhlegal.cz tel: 377 533 981

Právní služby online