Mgr. Lukáš Matas

Mgr. Lukáš Matas

Mgr. Lukáš Matas je advokátem zapsaným u České advokátní komory. Absolvoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, a to v letech 2006 – 2012 a v roce 2012 získal akademický titul Mgr. V letech 2013 – 2016 pracoval jako advokátní koncipient v Advokátní kanceláři Vovsík, Rösch, Kocina a spol. V roce 2016 složil úspěšně advokátní zkoušky a od 5.5.2016 do 31.12.2018 působil v této advokátní kanceláři jako spolupracující advokát.

Od ledna 2019 založil spolu s kolegou advokátní kancelář Pech & Matas, později Pech, Matas, Hobl.

V rámci své advokátní praxe se zaměřuje především na právní problematiku personálních agentur a zaměstnávání cizinců na území ČR včetně zastupování před úřady, zastupování společností ve správním řízení proti zajišťovacím příkazům, právu obchodních korporací a právu trestním a závazkovém.


matas@pmhlegal.cz tel: 774 520 529

Právní služby online