JUDr. Jaroslav Hobl

JUDr. Jaroslav Hobl

JUDr. Jaroslav Hobl je advokátem zapsaným u České advokátní komory pod č. 17907. Po absolvování Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni byl zaměstnán na jednom z největších exekutorských úřadů v České republice. Následně působil v přední plzeňské advokátní kanceláři a od roku 2019 vykonává advokacii jako člen sdružení Advokátní kancelář PMHLEGAL.

JUDr. Jaroslav Hobl vykonává generální praxi, avšak blíže se zaměřuje zejména na právo rodinné, trestní a poskytování komplexního právního poradenství agenturám práce, včetně problematiky cizineckého práva. Dále se zabývá vymáháním pohledávek, zastupováním účastníků a třetích osob v exekučním a insolvenčním řízení a problematikou spotřebitelských úvěrů. Část agendy pak tvoří právní poradenství při realitních obchodech (realitní smlouvy, úschovy peněz atd.) a poskytování právního poradenství realitním kancelářím. 

JUDr. Jaroslav Hobl úspěšně složil v roce 2016 na katedře civilního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze rigorózní zkoušku. Od roku 2017 je interním doktorandem na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni, studijní program Teoretické právní vědy, obor Občanské právo (Ph.D.), kdy se zaměřuje na problematiku úpravy poměrů k nezletilým dětem. V rámci vědecké činnosti publikoval řadu odborných článku v předních právnických časopisech, zejména z oboru rodinného a exekučního práva.


hobl@pmhlegal.cz   tel: 739 018 001

Právní služby online